Pomorska Platforma Pracy Sp. z o.o.
ul. Kolonia Zręby 18
80-133 Gdańsk

POMORSKA PLATFORMA PRACY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sadowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000445597. NIP: 9571067597, REGON: 221812712. Kapitał zakładowy: 5 000 zł. Kapitał wpłacony: 5 000 zł.

Wyślij wiadomość: