Політика конфіденційності

Інформаційна клаузула відповідно до GDPR:

При виконанні інформаційного обов’язку, зазначеного у ст. 13 Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб при обробці персональних даних та про вільне переміщення таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/ЄС (далі: Регламент), Я повідомляю, що:

 1. Адміністратором даних, зазначених у згоді на обробку персональних даних, викладеній вище, є “Pomorska Platforma Pracy” Sp. z o.o. зі штаб-квартирою на вул. Kolonia Zręby 18, у Гданську (поштовий індекс: 80-133), електронна адреса: biuro@pomorskaplatformapracy.pl
 2. Метою збору даних є:
  a) надсилання комерційної інформації або проведення заходів щодо наданих послуг, електронними засобами та за допомогою пристроїв телекомунікацій (правова основа: стаття 6 (1) (а) Регламенту)
  b) обробка необхідна для виконання контракту, учасником якого є суб’єкт даних, або для вжиття заходів на запит суб’єкта даних для укладення договору (правова основа: стаття 6 (1) (b) Регламенту)
  c) виконання юридичних зобов’язань Адміністратора щодо виставлення рахунку-фактури (юридична основа: Стаття 6 (1) (c) Регламенту). Ви маєте право отримати доступ до вмісту даних та виправити його, видалити або обмежити їх обробку (якщо це не заважає виконанню договору або зобов’язанням Pomorska Platforma Pracy Sp. Z o. o., що випливають із закону), а також право заперечувати, вимагати припинення обробки та передачі дані (якщо це технічно можливо), а також право відкликати згоду в будь-який час.
 3. Надання даних є добровільним, але необхідним для виконання замовленої послуги. Якщо дані не будуть надані, реалізувати положення наказу буде неможливо.
 4. Адміністратор докладає всіх зусиль для захисту персональних даних клієнтів та користувачів від несанкціонованого доступу до них третіх осіб і у зв’язку з цим застосовує організаційні та технічні заходи безпеки на високому рівні. Адміністратор не надає особисті дані несанкціонованим одержувачам. Адміністратор може доручити іншій особі шляхом письмового договору обробляти персональні дані від імені Адміністратора. Дані можуть бути доступними лише суб’єктам, уповноваженим на їх отримання відповідно до імперативних положень закону.
 5. Надані вами дані не будуть автоматизовані та профільовані.
 6. Адміністратор даних не має наміру передавати персональні дані третій країні або міжнародній організації.
 7. Адміністратор зберігає дані протягом періоду, необхідного для виконання договору, та протягом часу, визначеного чинним законодавством, і не довше, ніж це необхідно для цілей, що випливають із законних інтересів, переслідуваних Адміністратором або третьою стороною, тобто з метою розгляду претензій. за проведену діяльність. Для цілей, для яких суб’єкт даних дав згоду на обробку своїх персональних даних, дані зберігаються до відкликання згоди.
 8. У всіх суперечках ви маєте право подати скаргу до контролюючого органу (Президента Управління захисту персональних даних).