Jakie są zalety outsourcingu pracowniczego?

outsourcing pracowniczy

Braki kadrowe, trudności ze znalezieniem specjalistów na dane stanowiska – to okoliczności, w których wiele firm decyduje się na skorzystanie z outsourcingu pracowniczego. Skąd wynika popularność tego rozwiązania? Odpowiadamy w artykule.

Na czym polega outsourcing pracowniczy?

Outsourcing pracowniczy polega na powierzeniu innemu podmiotowi obsługi niektórych obszarów swojej działalności. Wówczas to po stronie firmy zewnętrznej leżą takie kwestie, jak rekrutacja pracowników, formalności związane z ich zatrudnieniem oraz kwestie związane z wynagrodzeniem. Pomiędzy podmiotem zlecającym, a zatrudnionym przez firmę zewnętrzną pracownikiem nie zachodzi stosunek pracy. W ramach podsumowania warto podkreślić, że outsourcing pracowniczy dotyczy realizacji określonych usług wykonywanych na rzecz Klienta.

Co zyskuje firma dzięki outsourcingowi pracowniczemu?

Jedną z zalet outsourcingu pracowniczego są oszczędności – zarówno czasu, jak i środków finansowych. Nie trzeba poświęcać nakładów na proces rekrutacyjny, onboarding ani obsługę kadrowo-płacową pracownika oraz – w przypadku zatrudniania cudzoziemców – kwestii związanych z legalizacją pracy. Tym wszystkim zajmuje się zewnętrzna firma, taka jak nasza – od lat zajmujemy się outsourcingiem pracowniczym w Gdańsku i okolicach.

Przedsiębiorcy korzystający z usługi outsourcingu pracowników cenią również to, że otrzymują dostęp do wysoko wyspecjalizowanych pracowników, co przekłada się na efektywność pracy. Po tę usługę często sięgają firmy prowadzące działalność sezonową lub w sytuacji nagłego wzrostu popytu na dostarczany przez nich produkt. Outsourcing pozwala na szybkie pozyskanie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach.